SZUKAJ
Menu Menu
NERRO
KOSZYK
0
KOSZYK
Menu Menu
KOSZYK KOSZYK
0
ULUBIONE ULUBIONE
0
KONTO KONTO

polityka prywatności

Polityka prywatności oraz zasad wykorzystywania plików cookies


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od klientów przez sklep internetowy Nerro prowadzony pod adresem www.nerro.sklep.pl przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ATA Danuta Wieczorek. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w sklepie internetowym Nerro plików cookies i narzędzi analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ATA Danuta Wieczorek, NIP: 956-155-26-93, REGON: 870579590, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 51b/8, 87-100 Toruń. (zwane dalej „administratorem”).
3. Dane osobowe zbierane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ATA Danuta Wieczorek za pośrednictwem sklepu internetowego Nerro są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO .
4. Sklep internetowy Nerro informuje, że dane osobowe klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z kupującym/klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.
5. Sklep internetowy Nerro dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie zamówienia.


§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W sklepie internetowym Nerro dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:
1) w celu wykonania zawartej z klientem umowy sprzedaży towarów ze sklepu związanej z rejestracją konta oraz składaniu zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze sklepu internetowego.
3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.


§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego konieczne jest korzystanie przez administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.
2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
b) przewoźnikom wykonującym wysyłki zamówień,
c) podmiotom obsługującym płatności elektroniczne w sklepie internetowym
d) podmiotom obsługującym systemy nadawcze
e) podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne oraz doradcze.


§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:
a. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.


§ 5 PROFILOWANIE
1. Sklep internetowy Nerro może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
2. Funkcja ta pozwala administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.


§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:
a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli sklep internetowy Nerro przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
e) Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa prawna art. 17 RODO,
f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


§ 7 PLIKI COOKIES
1) Sklep internetowy Nerro używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2) Administrator wykorzystuje cookies własne w celu poprawnej konfiguracji sklepu, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych sklepu do preferencji klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b) rozpoznania urządzenia klienta sklepu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c) zapamiętania ustawień wybranych przez klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami klienta;
e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
3) Administrator wykorzystuje cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
a) utrzymania sesji klienta sklepu (po zalogowaniu), dzięki której klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez administratora.
4) Administrator wykorzystuje cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe sklepu.
5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki cookie:
a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console). Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785;
b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka (czater.pl); w tym przypadku pliki cookies są wykorzystywane do zapewnienia użytkownikom kontaktu z administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych;
f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;
h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.
6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
8) Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowych sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres karmy@nerro.pl.
4. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01.06.2021.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl